Privacyverklaring

Diede Hartveld Marketing & Communicatie, gevestigd aan Burgemeester Canterslaan 3, 5062 ES Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamel ik?

Website

Je vindt op mijn website een contactformulier. Dat kun je invullen als je een vraag aan me hebt. Om aan jouw verzoek te kunnen voldoen, vraag ik je naar je naam en emailadres. Ik gebruik de ingevulde gegevens alleen met het doel waarvoor je ze hebt verstrekt: contact met je opnemen en je vraag beantwoorden.

Overeenkomst bij samenwerking

Wanneer we besluiten om samen te gaan werken, sluit ik een overeenkomst met je af. Om met je te kunnen communiceren én om je een factuur te kunnen sturen, verzamel ik de daarvoor benodigde persoonsgegevens. Die gebruik ik alleen voor communicatie over de werkzaamheden die ik voor jou verricht. En dus niet om je ongevraagd een e-mailnieuwsbrief toe te sturen.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

  • Contactformulier: Je naam en emailadres gebruik ik om contact met je op te nemen. Als je naar aanleiding van dit mailcontact geen interesse hebt in verder contact met me, dan verwijder ik je gegevens per direct uit mijn bestand.

  • Overeenkomst bij opdracht: Na het aflopen van de overeenkomst, bewaar ik je gegevens nog maximaal zeven jaar in mijn archief. Dat ben ik verplicht. Daarna wis ik je gegevens. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Diede Hartveld Marketing & Communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als ik voor een opdracht de samenwerking aanga met een partner, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Diede Hartveld Marketing & Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Diede Hartveld Marketing & Communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@diedehartveld.nl. Ik reageer zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 4 dagen op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Diede Hartveld Marketing & Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@diedehartveld.nl. Diede Hartveld Marketing & Communicatie heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

  • TLS (voorheen SSL). Oftewel een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.